Kołysanka

Zgłoszenie do artykułu: Kołysanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kołysanka Tytuł oryginalny: Berceuse Godard, Benjamin (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Godard Benjamin Paul Obsada instrumentalna: Na skrzypce i fortepian.

Seria:

Miniatury Skrzypcowe, 28

Data wydania:

1958 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

luty 1958

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1958 : 61

Infomacje

Druk muzyczny składa się z 8 stron (w tym 7 liczbowanych i 1 nieliczbowanej) o wymiarach 30 na 21 cm. Publikacja została oddana do druku 7 stycznia 1958 r. Na ostatniej stronie znajduje się fotografia Benjamina Godarda.

Elementy dodatkowe

Głos skrzypcowy składający się z 2 stron o wymiarach 30 na 21 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.