Polskie kolędy i pastorałki: antologia

Zgłoszenie do artykułu: Polskie kolędy i pastorałki: antologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polskie kolędy i pastorałki: antologia Grotnik, Ewa (opracowanie)
Młodzianowski, Adam (opracowanie graficzne)
Dulęba, Władysław (opracowanie graficzne)
Ilnicka, Jadwiga (redakcja)
Stachowski, Józef (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Grotnik Ewa

Data wydania:

1957 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

sierpień 1957

Miejsce druku:

Kraków: Zakłady Offsetowe

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7314 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 148 stron o wymiarach 24 na 20 cm. Oddany do druku 2 maja 1957 r. Zawiera nuty i teksty. Matryce nut wykonano w pracowni matryc Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie, teksty składano w Zakładzie nr 5 Krakowskich zakładów Graficznych w Krakowie, diapozytywy reprodukcji wykonano w Drukarni Narodowej w Krakowie. publikacja zawiera dodatkową oprawę.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.