Być artystą!: rozmowy z ludźmi sztuki

Zgłoszenie do artykułu: Być artystą!: rozmowy z ludźmi sztuki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Być artystą!: rozmowy z ludźmi sztuki Haegenbarth, Andrzej (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Haegenbarth Andrzej

Data wydania:

1994

Miejsce wydania:

Poznań: „‬Viola Books”

ISBN:

83-902053-0-0

Typ publikacji:

wywiad

Infomacje

Rozmowy autora z ludźmi sztuki o ich życiu, uprawianej profesji, twórczości i artystycznych wizjach świata. Wśród rozmówców postaci ze świata muzyki – Leszek Długosz, Krzesimir Dębski, Jan A. P. Karczmarek, Czesław Niemen.