Skarbiec pieśni polskiej

Zgłoszenie do artykułu: Skarbiec pieśni polskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Skarbiec pieśni polskiej Harasowski, Adam (harm.)
Andrzejowski, Zygmunt (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Harasowski Adam, Andrzejowski Zygmunt Uzupełnienie: teksty i melodie zebrał oraz objaśnieniami zaopatrzył Zygmunt Andrzejowski; zharmonizował Adam Harasowski Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1945

Miejsce wydania:

Glasgow: Książnica Polska

Miejsce druku:

Glasgow: Allan Fowler

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7317 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 192 stron o wymiarach 24 na 19 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.