Złota księga pieśni polskiej: album najbardziej znanych pieśni: (...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Złota księga pieśni polskiej: album najbardziej znanych pieśni: (130 na fortepian do śpiewu i 20 na chór męski) Harasowski, Adam (tłumaczenie)
Nowakowski, Zygmunt (przedmowa)
Śliwiński, Jan (tłumaczenie)
Davies, Joanna (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Harasowski Adam, Nowakowski Zygmunt, Śliwiński Józef Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i chór męski.

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Londyn: Księgarnia Polska, Alma Book Co. Ltd.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 16931 III

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.