Śpiewnik harcerski

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik harcerski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik harcerski Heering, Krzysztof (wybór, opracowanie muzyczne)
Kryska, Ryszard (opracowanie graficzne, projekt okładki)
Liszyk, Krystyna (redakcja)
Zadrowska, Halina (redakcja techniczna)
Janik, Jadwiga (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Heering Krzysztof Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1988

Miejsce wydania:

Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Data druku:

1987

Miejsce druku:

Bydgoszcz: Prasowe Zakłady Graficzne

ISBN:

8320319013

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S113

Infomacje

Śpiewnik zawiera teksty i nuty 187 piosenek harcerskich i skautowych. Zostały podzielone na cztery części:

I – Bracia skauci, dosyć kurzu – piosenki z lat 1910–1918,

II – Harcerska dola – piosenki z lat 1918–1939. Część ta została podzielona na trzy działy tematyczne: Czuwaj z piosenkami o charakterze organizacyjnym, Już z ogniska iskra tryska z piosenkami obozowymi i ogniskowymi, Jak dobrze nam z piosenkami wycieczkowymi i żartobliwymi,

III – Deszcz jesienny – piosenki żołnierskie i partyzanckie z okresu II wojny światowej,

IV – Nasze szeregi – piosenki, które powstały po 1945 r. Część ta została podzielona na 5 działów tematycznych: Idźmy w dal jasną z piosenkami o charakterze organizacyjnym oraz nawiązujące do tradycji harcerskich i kraju, My nie chcemy żyć na spocznij z piosenkami o życiu i działaniu członków ZHP, Ognisko nad rzeką z piosenkami obozowymi i ogniskowymi, Sto uśmiechów na minutę z piosenkami o charakterze rozrywkowym oraz z piosenkami z różnych krajów, Na zieloną wędrówkę z piosenkami wycieczkowymi i turystycznymi.

Dostęp