Zgłoszenie do artykułu: Hymny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymny Obsada instrumentalna: Na głos z podłożonym tekstem.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 379

Data wydania:

1949 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Znak wydawniczy:

K-4631

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 252

Infomacje

Publikacja zawiera następujące utwory:

Polski Hymn Narodowy / autor melodii nieznany, słowa Józef Wybicki z r. 1797,

Międzynarodówka / muzyka Pierre de Geyter ,słowa Eugene Pottier,

Pieśń Pokoju :Hymn Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej / muzyka Anatol Nowikow, słowa L. Orzanin,

Hymn Radziecki / muzyka Aleksander Aleksandrow,

Hymna czeska / František Jan Škroup, słowa J. K. Tyl (1834) ,

Nad Tatrou są blyska / melodia ludowa, słowa I. Matúska (1840),

Hymn Bułgarski / słowa V. Živkov (około 1879).

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.