Idzie żołnierz: Śpiewnik obejmujący 32 pieśni narodowe, żołniersk...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Idzie żołnierz: Śpiewnik obejmujący 32 pieśni narodowe, żołnierskie

Data wydania:

1943

Miejsce wydania:

Warszawa

Miejsce druku:

Wydawnictwo KOPR

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5131 II musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 32 pieśni narodowe, żołnierskie … Nr 18 – 22 powstały w czasie okupacji. Druk Konspiracyjny. Na okładce i karcie tytułowej tytuł fałszywy: Stanisław Moniuszko: Śpiewnik domowy. Wilno, Księgarnia Józefa Zawadzkiego.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.