Zakochany wiatr: walc na głos i fortepian

Zgłoszenie do artykułu: Zakochany wiatr: walc na głos i fortepian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zakochany wiatr: walc na głos i fortepian Janicz, Mieczysław (muzyka)
Polak, Edmund (słowa)
Czerski, Andrzej Witold (aranżacja)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Janicz Mieczysław, Polak Edmund, Czerski A. Obsada instrumentalna: Na głos i fortepian.

Data wydania:

1952 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Czytelnik

Data druku:

10 maja 1952

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia „Czytelnika” Nr 3

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 4386 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 34 na 25 cm.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.