Antologia poezji współczesnej

Zgłoszenie do artykułu: Antologia poezji współczesnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Antologia poezji współczesnej Janiczek, Jan (zebrał)
Miłaszewski, Stanisław (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Narcyz Kwiatek

Data wydania:

1937 (właściwa data wydania – 1941 r.)

Miejsce wydania:

Warszawa: Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze

Infomacje

Druk konspiracyjny z fikcyjnym rokiem wydania: 1937. Pierwsza okupacyjna antologia poezji, wydana została w Warszawie w 1941 r. Jan Janiczek i Stanisław Miłaszewski, ukrywający się pod wspólnym pseudonimem „Narcyz Kwiatek”, zebrali w niej wierszę autorów przebywających w kraju, w obozach jenieckich i na emigracji.