Modlitwa dzieci: wyjątek z opery ballady „Powrót taty”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Modlitwa dzieci: wyjątek z opery ballady „Powrót taty” Jarecki, Henryk (muzyka)
Gołembiowski (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Jarecki Henryk, Gołembiowski Obsada instrumentalna: Na 2 głosy dziecięce z fortepianem.

Data wydania:

1897 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Miejsce druku:

Warszawa: J. Konarzewski (litografia)

Znak wydawniczy:

M 25 A

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 1819 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 2 kart o wymiarach 33 na 25 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.