Łączy nas pieśń: podręcznik wychowania muzycznego dla kl. 7

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Łączy nas pieśń: podręcznik wychowania muzycznego dla kl. 7 Jasionowski, Franciszek (autor)
Furmanik, Wiesława (projekt okładki, ilustracje)
Grabowska-Cienkowska, Halina (redakcja)
Grodziecki, Lubomir (redakcja techniczna)
Rynczak, Józef (sztych) Oznaczenie autora wg wydawcy: Jasionowski Franciszek

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Wydanie:

2

Data druku:

kwiecień 1966

Miejsce druku:

Poznań: Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7352 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 144 stron i 1 jednej luźnej tablicy o wymiarach 21 na 15 cm. Publikacja została oddana do druku w marcu 1966 r.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.