Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939 Kalicka, Felicja (zebrał)
Olearczyk, Edward (opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kalicka Felicja, Olearczyk Edward Uzupełnienie: zebr. i przypisami opatrzyła Felicja Kalicka ; oprac. muzyczne Edwarda Olearczyka Obsada instrumentalna: Na 1 głos.

Data wydania:

1950

Miejsce wydania:

Warszawa: Książka i Wiedza, Wydział Historii Partii KC PZPR

Data druku:

czerwiec 1950

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Książka i Wiedza”

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 20231 I [musicalia]

Infomacje

Publikacja obejmuje zbiór polskich pieśni rewolucyjnych śpiewanych przez masy pracujące w okresie międzywojennym. Wybrano nie tylko utwory powstałe w latach 1918–1939, lecz również te, które powstały we wcześniejszych latach i ciągle znajdowały zwolenników oraz wykonawców.

Publikacja została podzielona na dziewięć działów, w obrębie których utwory zostały uporządkowane chronologicznie:

– Tradycyjne pieśni historyczne

– Pieśni okolicznościowe

– Pieśni pierwszomajowe

– Pieśni na melodię kolęd

– Pieśni satyryczne

– Pieśni więzienne

– Pieśni młodzieżowe

– Pieśni rosyjskie

– Pieśni międzynarodowe

Niniejszy zbiór miał za zadanie „przyczynić się do wychowania młodego pokolenia Polski Ludowej w duchu czci i miłości dla chlubnych tradycji polskiego ruchu robotniczego.”

Aby wiernie odtworzyć charakter pieśni propagandowej o polityczno-społecznym wydźwięku, opracowanie merytoryczne utworów z publikacji „Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939” jest wierne oryginałowi i pozbawione elementów wulgaryzacji oraz neutralizacji.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.