Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

1 maja

nieznany

1 maja w więzieniu

Najdus, Walentyna

Bądź zawsze gotów

nieznany

Bezrobotny

Maklakiewicz, Jan

Broniewski, Władysław

Biały emigrant

Biegiem marsz

nieznany

Bije już walki godzina

Budionny

Cuda... Cuda... Cuda...

nieznany

Czerwona łódź

nieznany

Czerwony kujawiak

Nowakowski, Tadeusz

Czerwony sztandar

nieznany

Czerwieński, Bolesław

DEFA

Jaszuński, Salomon

Dialektyka

Granas, Romana

Do muzyka rzekł Piłsudski

nieznany

Dziś w Polsce wesoło

Fu-Dżan-Ko

nieznany

Gdy naród do boju

nieznany
Mozart, Wolfgang Amadeusz

Ehrenberg, Gustaw

Hej, na bój

Hen, we Wronkach

nieznany

Hymn Młodzieży Robotniczej

nieznany

nieznany
Słobodnik, Włodzimierz

Hymn dzieci robotniczych

nieznany

Hymn frontu ludowego

Szenwald, Lucjan

Szenwald, Lucjan

Idą

nieznany

Jeśli jutro na bój

Pokrass, Daniel
Pokrass, Dymitr

Lebiediew-Kumacz, Wasyl
Pasternak, Leon

Jeśliś wpadł...

nieznany

Jutro może

nieznany

Karmaniola

Kolęda

nieznany

Kolęda dziadowska

nieznany

Kołysanka robotnicza

nieznany

Komuna paryska

Broniewski, Władysław

Korporancik

Szenwald, Lucjan

Kowale

nieznany

Kto tu rządzi?

nieznany

Łodzianka

nieznany

Ludu roboczy, poznaj swą siłę!

Łupu-cupu

nieznany

Marsylianka robotnicza

nieznany

Marsz Dąbrowszczaków

nieznany

Czak, Anatol
Czak, Natan

Marsz Serbianek

Bradowska, Janina

Marsz Sokołów

Czerwiński, Wilhelm

Lam, Jan

Marsz górników węgierskich

Hidasz, Antal

Marsz majowy

nieznany

Marsz pogrzebowy

nieznany

Ławrowa, P.
Domski, L.

Marsz powstańców krakowskich

Dubowski, J.

Marsz żałobny

nieznany

Heltmanowa, J.

Mazur Kajdaniarski

nieznany
Klukowski, Józef Tadeusz

Waryński, Ludwik

Międzynarodówka

Degeyter, Pierre

Pottier, Eugène

Ministrowie Chiny topią

nieznany

Młodzi komunardzi

Na barykady

nieznany

nieznany
Rzońca, Ignacy

Na dzień 1 maja

Zmogus

Na pierwszy maja

nieznany

Naprzód do boju, ludu roboczy

nieznany

Nas nie zgnębią

nieznany

Nasi bojownicy

nieznany

Nie masz bracie jak w komunie

nieznany

Kalinowski, Mieczysław

Niechaj brzmi nasz śpiew

Bradowska, Janina

O Włodku urodzonym w więzieniu

Od kul policji padają robotnicy

nieznany

Oj, źle, bracia, na świecie

nieznany

Oto nadszedł maj uroczy

nieznany
Pietkiewicz, K.

Pacy-wojna

Szenwald, Lucjan

Pan Naczelnik

nieznany

Pierwszy maja

nieznany

Pieśń Czerwonego Pułku Warszawy

Koziarski, A.

Pieśń ZMK-owców

nieznany

nieznany

Pieśń emigrantów

Sosna, M.

Pieśń kazamaty

nieznany

Pieśń lotników

nieznany

Pieśń o Łodzi

Pacanowska, Zula

Pieśń oraczy

nieznany

Pieśń pracy

nieznany
Wiechowicz, Stanisław

nieznany

Pieśń świętojurska

Łęczycki, Franciszek

Pieśń walki i pracy

nieznany

Pieśń wolnego ducha

Piosenka o strajku tramwajarzy warszawskich

Pożegnanie

Bradowska, Janina

Proletariuszu świata

nieznany

Przez błota poleskie

nieznany

Raban na Pawiaku

nieznany

Rada Związków jest w rozpaczy

nieznany

Regulamin

nieznany

Robotnik miast i wsi

Łęczycki, Franciszek

Sędzia Grzybowski

K. M.

Serbianki

nieznany

Szachy

nieznany

Towarzysz Harnam

nieznany

Ucz się w głodzie, chłodzie

nieznany

W Czerwonym Zagłębiu

nieznany

W warszawskiej kamienicy

nieznany

Walka znów wybucha

Warczą motory

Warszawa podmiejska

nieznany

Warszawianka

Pławiński, Józef
Wolski, Włodzimierz
nieznany

Święcicki, Wacław

Wieś śpiewa w walce

nieznany

Wśród nocnej ciszy

nieznany

Z fabryk, hut, kopalń i roli

nieznany

Więcej...
Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.