Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla

Zgłoszenie do artykułu: Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla Kaszyca, Edyta (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kaszyca Edyta

Data wydania:

2007

Miejsce wydania:

Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”

ISBN:

978-83-7164-524-2

Typ publikacji:

biografia

Infomacje

Sceniczny (biały) i pozasceniczny (czarny) wizerunek solisty „Dżemu” opowiedziany przez absolwentkę kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książka ta jest poszerzoną wersją jej pracy magisterskiej. Ich wspólną kanwą są obszerne wspomnienia osób z najbliższego kręgu wokalisty, nieżyjących już dziś, klawiszowca Dżemu Pawła Bergera i żony Małgorzaty Riedl.