Pieśni z Kaszub

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni z Kaszub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni z Kaszub Kirstein, Władysław (muzyka)
Roppel, Leon (słowa)
Żukowski, Stanisław (projekt okładki)
Łupicki, Franciszek (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kirstein Władysław, Roppel Leon

Data wydania:

1958 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Gdańsk: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego

Data druku:

czerwiec 1958

Miejsce druku:

Gdańsk: Gdańskie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7345 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 268 stron o wymiarach 20 na 15 cm. Publikacja ukazała się w 500 rocznicę powrotu Gdańska do Polski.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.