Kantata: na jubileusz kapłański: op. 17

Zgłoszenie do artykułu: Kantata: na jubileusz kapłański: op. 17

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kantata: na jubileusz kapłański: op. 17 Klein, Kazimierz (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Klein Kazimierz Uzupełnienie: ułożył Kazimierz Klein ; do słów św. Mateusza 24, 45–47 Obsada instrumentalna: Na cztery głosy mieszane a cappella.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 3

Data wydania:

1939

Miejsce wydania:

Poznań: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne, Okręg Południe

Miejsce druku:

Poznań: Papierodruk (druk)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 251

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1960 : 409

Infomacje

Na stronie tytułowej znajduje się dedykacja: Najprzewielebniejszemu X. Arcypasterzowi Dr. Edmundowi Dalborowi Prałatowi Jego Świątobliwości itd. w 25. rocznicę święceń kapłańskich składa tę pracę w dowód synowskiej uległości Autor.

Nakład 3.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.