Pamiętajcie o ogrodach

Zgłoszenie do artykułu: Pamiętajcie o ogrodach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pamiętajcie o ogrodach Kofta, Jonasz (autor)
Kofta, Jadwiga (wybór, opracowanie)
Groński, Ryszard Marek (przedmowa)
Duda-Gracz, Jerzy (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kofta Jonasz, Kofta Jadwiga, Groński Ryszard Marek, Duda-Gracz Jerzy

Data wydania:

1991

Miejsce wydania:

Warszawa: Czytelnik

ISBN:

83-07-02105-7

Typ publikacji:

tomik poezji

Infomacje

Zbiór wierszy lirycznych i satyrycznych, tekstów kabaretowych oraz tekstów popularnych piosenek.