Rok kościelny w pieśniach i hymnach: pieśni kościelne na 4 równe ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rok kościelny w pieśniach i hymnach: pieśni kościelne na 4 równe głosy z towarzyszeniem skrzypiec lub trąb dla chórów szkolnych, parafialnych i zespołów śpiewaczych Konior, Franciszek (zebrał, układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Konior Franciszek Obsada instrumentalna: Na 4 równe głosy, chór męski lub żeński a cappella z towarzyszeniem skrzypiec lub trąb.

Część:

Cz. 5

Data wydania:

1927 (około)

Miejsce wydania:

Kraków: Muzyka i Śpiew

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] muz. 1983 : 640/7 (198)

Infomacje

Publikacja zawiera: hymny na Boże Ciało, msze, pieśni do Matki Boskiej oraz pieśni przygodne.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.