Śpiewnik chórów ludowych: pieśni ludowe i oryginalne dla chórów p...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik chórów ludowych: pieśni ludowe i oryginalne dla chórów początkujących Konior, Franciszek (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Konior Franciszek Obsada instrumentalna: Partytura skupiona: S, A, T, B.

Seria:

Bibljoteczka Muzyczna Związku Teatrów i Chórów Ludowych we Lwowie, zeszyt drugi

Data wydania:

1926

Miejsce wydania:

Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego

Miejsce druku:

Żółkiew: Drukarnia oo. Bazylianów

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1503 : 46

Infomacje

Śpiewnik prezentuje w dwóch rozdziałach:

– 20 pieśni ludowych w układzie na chór mieszany,

– 12 pieśni w antologii.

Zawiera nuty i teksty utworów. W publikacji znajdują się informacje na temat działalności Związku Chórów Ludowych we Lwowie oraz oferta Wydawnictwa Książek Szkolnych z Lwowa.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.