Kołysanka: Śpij moje dziewczę

Zgłoszenie do artykułu: Kołysanka: Śpij moje dziewczę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kołysanka: Śpij moje dziewczę Korniłow, I. (tłumaczenie)
Woźnicka, St. (tłumaczenie)
Olenin, K. (słowa)
Drzewiecki, K. (sztych) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kornilow I. Obsada instrumentalna: Na głos wysoki z fortepianem.

Seria:

Wybór Pieśni i Romansów

Data wydania:

1923 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Leon Idzikowski; Moskwa: Wydawnictwo P. Jurgenson

Miejsce druku:

Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich

Znaki wydawnicze:

L. 7068 I. ; 35878

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1977 : 1317/1 (147)

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.