Pieśń o Toruniu

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o Toruniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o Toruniu Krajewski, Klemens (muzyka, słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Carnota-Krajewski Klemens Obsada instrumentalna: głos, akordeon i fortepian

Data wydania:

1947

Miejsce wydania:

Toruń: Krajewski, Klemens

Miejsce druku:

Toruń: Państwowy Toruński Zakład Graficzny

ISBN:

partytura

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 4195 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony. Wydany nakładem autora. Dedykacja: Tym, którzy kochają Toruń poświęcam tę pracę. Autor. W nagłówku: Kompozycja z obozu pracy Gdańsk, Schichau-Werft 1943.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.