Zgłoszenie do artykułu: Jarocin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jarocin Krawczyk, Andrzej (opracowanie, opracowanie graficzne)
Krajewska, Aldona (współautor)
May, Krzysztof Kain (opracowanie graficzne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Krawczyk Andrzej, Krajewska Aldona, May Krzysztof Kain Uzupełnienie: [oprac.] Andrzej Krawczyk ; współpr. Aldona Krajewska [i in.] ; oprac. graf. A. Krawczyk, Kain May ; fot. A. Krawczyk

Data wydania:

1992

Miejsce wydania:

Warszawa: „Reporter”

ISBN:

83-85189-15-7

Typ publikacji:

album

Infomacje

Album z sylwetkami najpopularniejszych gwiazd polskiego rocka, uczestników i laureatów jarocińskiego festiwalu, także krótka jego historia z fotografiami autora oraz teksty piosenek.