Moja prawdziwa historia

Zgłoszenie do artykułu: Moja prawdziwa historia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Moja prawdziwa historia Krawczyk, Krzysztof (autor)
Wąsikowska-Tomczyńska, Ewa (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Krawczyk Krzysztof Uzupełnienie: Krzysztof Krawczyk ; spisała Ewa Wąsikowska-Tomczyńska

Seria:

Książka – Fakt

Data wydania:

2004 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Axel Springer Polska

ISBN:

83-89371-27-8

Typ publikacji:

autobiografia

Infomacje

Autobiografia Krzysztofa Krawczyka wydana jako dodatek do gazety codziennej „Fakt”.