Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

Zgłoszenie do artykułu: Czterdzieści lat minęło.... Cz. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czterdzieści lat minęło... Krodkiewska, Wiesława (wybór)
Nałęcz, Wojciech (wybór)
Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury (instyt. sprawcza)
Bonińska, Grażyna (projekt okładki)
Wesoły-Witkowska, Iwona (ilustracje)
Korzeniewska-Duda, Krystyna (redakcja)
Kręźlewicz, Jadwiga (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Krodkiewska, Wiesława, Nałęcz, Wojciech, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Część:

Cz. 2

Data wydania:

1984

Miejsce wydania:

Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Wydanie:

1, dodruk

Data druku:

listopad 1985

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia COK

ISBN:

8370100104

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (publikacja zdigitalizowana, brak oryginału)

Infomacje

Druga część publikacji, która obejmuje największe przeboje czterdziestolecia Polski Ludowej. Obejmuje 30 utworów, z opracowaniem nutowym, tekstem oraz informacjami na temat autora tekstu i muzyki piosenki. Do śpiewnika dołączono spis treści. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 5 000 egzemplarzy. Nieniejszy tytuł znalazł się na 635 pozycji wśród materiałów opracowanych przez Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Za druk odpowiedzialny był Dział Poligrafii tej instytucji.

Dostęp