Polski rock: przewodnik płytowy. [Cz. 2], L-Ż, suplement A-K

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polski rock: przewodnik płytowy Królikowski, Wiesław (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Królikowski Wiesław

Część:

[Cz. 2], L-Ż, suplement A-K

Data wydania:

1998

Miejsce wydania:

Warszawa: Res Publica Press

ISBN:

83-85326-15-4

Typ publikacji:

dyskografia

Infomacje

Wybrana dyskografia polskiego rocka, solistów i zespołów od litery „L” do „Ż” oraz z aneksem do pierwszej części publikacji. Zawiera omówienia ważniejszych płyt analogowych, a także kompaktowych. Podaje ich zawartość, składy zespołów, wydawcę, rok wydania. Nie uwzględnia wydawnictw kasetowych i singli.