Cztery pieśni radzieckie: na chór

Zgłoszenie do artykułu: Cztery pieśni radzieckie: na chór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cztery pieśni radzieckie: na chór Kwaśnik, Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kwaśnik Stanisław Obsada instrumentalna: Na chór męski.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 481

Data wydania:

1949 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Znak wydawniczy:

K-4743

Znak wydawniczy:

K-60056

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 259

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 259

Infomacje

Publikacja zawiera następujące utwory:

Pieśń o taczance / muzyka K. Listow, słowa M. E. Ruderman, tłumaczenie L. Pasternak, opracowanie S. Kwaśnik;

Pieśń partyzancka / muzyka Aturow, słowa S. Ałymow, tłumaczenie L. Pastrenak, opracowanie S. Kwaśnik;

Pieśń o ojczyźnie / muzyka J. Dunajewski, słowa W. Lebiediew-Kumacz, tłumaczenie L. Szenwald, opracowanie S. Kwaśnik;

Pieśń stepowa / muzyka L. Knipper ; słowa W. Gusiew ; tłumaczenie T. Marek, opracowanie S. Kwaśnik.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.