Cztery pieśni radzieckie: na chór męski

Zgłoszenie do artykułu: Cztery pieśni radzieckie: na chór męski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cztery pieśni radzieckie: na chór męski Kwaśnik, Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kwaśnik Stanisław Obsada instrumentalna: Na chór męski.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 482

Data wydania:

1949 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 258

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 258

Infomacje

Publikacja zawiera następujące utwory:

Kasieńka / muzyka M. Błatner, słowa M. Isakowski, tłumaczenie B. Żyranik, opracowanie S. Kwaśnik;

Żołnierzu do szeregu stań / muzyka A. Aleksandrow, słowa W. Lebiediew-Kumacz, tłumaczenie K. Gruszczyński, opracowanie S. Kwaśnik;

Pieśń o Dnieprze / muzyka M. Fradkin, słowa E. Dołmatowski, tłumaczenie K. Gruszczyński, opracowanie S. Kwaśnik;

Jeśli jutro na bój / muzyka Dym. i Dan. Pokrass, słowa W. Lebiediew-Kumacz, tłumaczenie L. Pasternak, opracowanie S. Kwaśnik.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.