Pieśń nowych Legionów (1914/1915): antologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń nowych Legionów (1914/1915): antologia Lam, Stanisław (zebrał, przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lam, Stanisław

Seria:

Biblioteczka Polska

Data wydania:

1915

Miejsce wydania:

Wiedeń: Wydawca „Wiedeńskiego Kuriera Polskiego”

Miejsce druku:

J. N. Vernay

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S30

Infomacje

Antologia opracowana przez Stanisława Lama jest trzecim zbiorem poezji wchodzącej w skład serii Biblioteczka Polska. Ukazała się nakładem wydawcy. Publikacja obejmuje pieśni, które są świadectwem krwawej historii i martyrologii polskiego narodu. Utwory wybrane przez autora są pozbawione romantycznego sentymentu, gdyż z patetyczną prawdziwością zdają relacje z wydarzeń tamtych czasów. Teksty pomimo rozpaczliwego tonu oraz turpistycznego zacięcia były dla Polaków promykiem otuchy, a także nadziei. Zwłaszcza dla emigrantów, którzy na obczyźnie szukali dzieł realistycznych, równoległych do prawdziwego życia. Poezja zmieszana z modlitwą, opowieść o marzeniach i snach, ale niepozbawiona wojennego nastroju, nuta ufności przeplatająca się z tragedią ludzką – Lam dążył do jak najlepszego przedstawienia liryki i twórczości owego okresu w historii naszego kraju.

Dzieło zostało podzielone na kilka części, z których każda posiada odrębny tytuł:

I. „Przed świtem”

II. „Na polu chwały”

III. „W chwilach wspomnień”

IV. „Podzwonne”

V. „Ku jutrzniom”

Wśród źródeł bibliograficznych, z których autor korzystał, należy wymienić tytuły następujących czasopism:

– „Nowa Reforma”

– „Czas”

– „Głos Narodu”

– „Wiadomości polskie”

– „Wiedeński kurjer polski”

– „Nowiny wiedeńskie”

– „Dziennik poznańskim”.

Dostęp