Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą Latek, Stanisław (opracowanie muzyczne)
Bonińska, Grażyna (projekt okładki)
Kramarz, Jolanta (opracowanie graficzne)
Korzeniewska-Duda, Krystyna (redakcja) Obsada instrumentalna: Na orkiestrę dętą.

Data wydania:

1985

Miejsce wydania:

Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Data druku:

styczeń 1985

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia COK

ISBN:

8370100139

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1985 : 223 /73/

Infomacje

Publikacja oddana do druku w październiku 1984 r. Zawiera następujące utwory:

Miliony rąk / muzyka Edward Olearczyk ; słowa Krzysztof Gruszczyński,

Budujemy nowy dom / muzyka i słowa Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień,

Ukochany kraj / muzyka Tadeusz Sygietyński ; słowa Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.