Wilio, o Wilio: pieśń z operetki „Wesoła wdówka”: na głos z forte...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wilio, o Wilio: pieśń z operetki „Wesoła wdówka”: na głos z fortepianem Lehár, Ferenc (muzyka)
Stein, Leo (słowa)
Leon, Wiktor (słowa)
Rzecki, Jan (tłumaczenie)
Zechenter, Witold (opracowanie)
Kozarynowa, Zofia (redakcja)
Skulicz, Witold (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lehár Ferenc, Stein Leon, Leon Wiktor, Rzecki Jan, Zechenter Witold Uzupełnienie: muzyka Franciszek Lehár ; słowa Wiktor Leon i Leo Stein wg tłumaczenia Jana Rzeckiego ; opracował Witold Zechenter ; okładkę projektował Witold Skulicz ; redaktor Krystyna Jaworska Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Wesoła Estrada, 2

Data wydania:

1956

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

maj 1956

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2249

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1956 : 387

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1956 : 387

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku 9 kwietnia 1956 r. Numeracja serii została podana według spisu publikacji zamieszczanym na tylnej okładce od 4-tego numeru.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.