Polska pieśń wojenna: antologia poezji polskiej z roku wielkiej w...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polska pieśń wojenna: antologia poezji polskiej z roku wielkiej wojny Tytuł oryginalny: Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny Łempicki, Stanisław (wydał)
Fischer, Adam (wydał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Łempicki, Stanisław, Fischer, Adam Uzupełnienie: staraniem Lwowskiej Delegacyi Naczelnej Komitetu Narodowego wydali Stanisław Łempicki i Adam Fischer

Data wydania:

1916

Miejsce wydania:

Lwów: Księgarnia Polska

Miejsce druku:

Lwów: Drukarnia „Prasa”

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S32