Śpiewnik parafialny: czyli zbiór pieśni sakralnych polskich i łac...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik parafialny: czyli zbiór pieśni sakralnych polskich i łacińskich oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko-katolickich Lewkowicz, Wojciech Ignacy (zebrał, układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lewkowicz Wojciech Ignacy

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Wydanie:

5, milenijne

Data druku:

czerwiec 1968

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Tamka”, Zakład Nr 1

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5740 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 588 stron. Śpiewnik zawiera oraz teksty częściowo równoległe polskie i łacińskie.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.