Ropenaliowy śpiewnik okolicznościowy turystycznopodobny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ropenaliowy śpiewnik okolicznościowy turystycznopodobny Lisowiec, Jan (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lisowiec Jan Obsada instrumentalna: Na głos.

Data wydania:

1984

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 23706 II musicalia

Infomacje

Brak informacji o wydawcy oraz miejscu wydania druku muzycznego. W publikacji znajdują się następujące utwory:

Niebieski młyn, swoboda,

Asfalt,

Kacper,

Auto-stop,

Ballada o drugim brzegu,

Idę,

Dla B D,

Pocztówka z Beskidów,

Bezsenność,

XXX,

Byle jak,

Piosenka na rozgrzanie,

Rajdowy song,

To co spełni się,

Niczyje dni,

Los włóczęgi,

Biała lokomotywa.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.