...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik. Łochowski, Leon (opracowanie)
Korniewski, Wiesław (opracowanie)
Kaczyński, Tadeusz (konsultacja)
Sojka, Emil (redakcja muzyczna)
Lebiedziuk, Leon (zapis nutowy)
Piwocki, Ksawery (opracowanie graficzne, projekt okładki)
Czerniak, Janusz (współpraca)
Łucyk, Witold (współpraca)
Furtak, Janusz (redakcja)
Sribniak, Iwona (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Łochowski Leon, Korniewski Wiesław Obsada instrumentalna: linia melodyczna z tekstem podłożonym

Część:

T. 1

Data wydania:

1992

Miejsce wydania:

Warszawa: Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Poligraficzny J. J. Bieszczad

ISBN:

8385389032

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S45

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S133

Infomacje

Publikacja zawiera pieśni będące zapisem losów Polski i nierozłącznie związane z dolą i niedolą polskiego żołnierza. O wyborze pieśni zdecydowały walory patriotyczne i etyczne, ale również prostota, humor i wdzięczna melodia. Śpiewnik oparty jest na materiałach źródłowych. Utwory posiadają informację o autorach, dacie powstania, o ile udało się ustalić, informacje dodatkowe i przypisy. W celu ułatwienia identyfikacji pieśni zastosowano potrójny spis treści:

  • chronologiczny,
  • alfabetyczny, z podaniem innych tytułów,
  • alfabetyczny wg incipitów.

Tom pierwszy zawiera dwa rozdziały:

  • Święta miłości kochanej Ojczyzny – pieśni uroczyste, hymniczne,
  • Idzie żołnierz borem, lasem... – pieśni od czasów najdawniejszych do zakończenia II wojny światowej.

Dostęp