Hymn tercyarski świętego ojca Franciszka

Zgłoszenie do artykułu: Hymn tercyarski świętego ojca Franciszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn tercyarski świętego ojca Franciszka Tytuł oryginalny: Hymn tercyarski św. o. Franciszka Lubecki, Kazimierz (muzyka, słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lubecki Kazimierz Obsada instrumentalna: Na jeden głos.

Miejsce wydania:

Kraków: Bracia III Zakonu św. O. Franciszka przy kościele O. O. Franciszkanów

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 20041 I musicalia

Infomacje

Brak daty wydania. Odbitka z „Głosu Św. Franciszka Serafickiego”, pisma miesięcznego dla członków III. Zakonu, wydawanego przez Braci Mniejszych we Włocławku (rok I, zeszyt VII, 1918 r., za kwiecień, str. 167 i następna.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.