Ej, gdybym znał…

Zgłoszenie do artykułu: Ej, gdybym znał…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ej, gdybym znał… Maćkowiak, Edmund (muzyka)
Laskowski, Kazimierz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Maćkowiak Edmund, Laskowski Kazimierz Obsada instrumentalna: Na cztery głosy.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 415

Data wydania:

1948 (copyright)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Znak wydawniczy:

K-58467

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 60

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 258

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 49 : 258

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 stron o wymiarach 30 na 24 cm. Data copyright: 18.02.1948.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.