Czeremcha

Zgłoszenie do artykułu: Czeremcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czeremcha Maliszewski, Witold (muzyka)
Żukowski, Wasyl (słowa)
Kozarynowa, Zofia (redakcja)
Olszak, Eugeniusz (projekt okładki)
Hoffman, Stanisława (opracowanie)
Hoffman, Jan (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Maliszewski Witold Uzupełnienie: muzyka Witold Maliszewski ; opracowali Stanisława i Jan Hoffmanowie ; słowa Wasyl Żukowski ; tłumaczenie z rosyjskiego Tadeusz Nowak ; okładkę projektował Eugeniusz Olszak ; redaktor Krystyna Jaworska Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Pieśni, Które Lubimy, 37

Data wydania:

1958 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

luty 1958

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2949

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1958 : 63

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 30 na 20 cm. Oddany do druku 10 grudnia 1957 r. Zawiera nuty oraz tekst rosyjski i polski. Tytuł oryginalny prezentowanego w publikacji utworu to Čeremucha cvetet. Na ostatniej stronie znajduje się komentarz krytyczny nt. pieśni wraz z życiorysem i zdjęciem kompozytora Witolda Maliszewskiego.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.