Dwie pieśni marszowe: na wielką orkiestrę dętą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dwie pieśni marszowe: na wielką orkiestrę dętą Matera, Jacek (muzyka)
Ciechan, Zbigniew (muzyka)
Liszok, Albrecht (instrumentacja)
Słójkowski, Piotr (opracowanie graficzne)
Polit, Adam (redakcja techniczna)
Rymkiewicz, Aleksander (słowa)
Skokowski, Jerzy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Matera Jacek, Ciechan Zbigniew, Liszok Albrecht Obsada instrumentalna: Na 3 głosy i wielką orkiestrę dętą.

Seria:

Biblioteczka Wojskowych Orkiestr Dętych, 3

Data wydania:

1963

Miejsce wydania:

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Miejsce druku:

Warszawa: Wojskowe Zakłady Graficzne

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1963 : 328

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 kart o wymiarach 30 na 21 cm. Zawiera nuty i teksty utworów:

Maskotka,

Gdy idziemy na przepustkę.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.