Dookoła Wojtek: opowieść o Wojciechu Młynarskim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dookoła Wojtek: opowieść o Wojciechu Młynarskim Michalski, Dariusz (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Michalski Dariusz

Data wydania:

2008

Miejsce wydania:

Warszawa: Prószyński i Spółka

ISBN:

978-83-7469-704-0

Typ publikacji:

biografia

Infomacje

Opowieść o dzieciństwie Młynarskiego i jego rodzinie, ale przede wszystkim o twórczości na potrzeby estrady oraz teatru, o warsztacie autorskim, a także o współpracujących z nim kompozytorach. Pracę uzupełnia skrócona dyskografia, szczegółowy indeks osób, scen, miejsc i instytucji oraz cytowanych piosenek wraz z wierszami.