Śpiewamy piosenki radzieckie

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewamy piosenki radzieckie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewamy piosenki radzieckie Milanowski, Stanisław (redakcja)
Radzik, Marian (konsultacja)
Słójkowski, Piotr (opracowanie graficzne) Uzupełnienie: redaktor odpowiedzialny Stanisław Milanowski ; konsultacja muzyczna Marian Radzik ; opracowanie graficzne nut Piotr Słójkowski ; projekt okładki i karty tytułowej Włodzimierz Terechowicz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Data druku:

listopad 1966

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Tamka”

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 36

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 140 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Druk publikacji rozpoczęto 10 listopada 1966 roku. Na stronie tytułowej widnieje odmienny tytuł niż na okładce publikacji: Śpiewamy piosenki radzieckie : 30 piosenek estradowych na głos z fortepianem.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.