Polesie: pieśni ludowe poleskie

Zgłoszenie do artykułu: Polesie: pieśni ludowe poleskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polesie: pieśni ludowe poleskie Mizerski, Stefan (opracowanie)
Hławiczka, Karol (wybór, tłumaczenie, układ, redakcja serii) Oznaczenie autora wg wydawcy: Mizerski Stefan, Hławiczka Karol Uzupełnienie: zapisali pp. Stefan Mizerski i inni ; pieśni wybrał, spolszczył na 3 głosy ułożył Karol Hławiczka Obsada instrumentalna: Na 3 głosy żeńskie.

Seria:

Biblioteczka Pieśni Regionalnych, 14

Data wydania:

1938 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Miejsce druku:

Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1947 : 781

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 28 stron o wymiarach 17 na 12 cm. Zawiera nuty i teksty. Śpiewnik został zatwierdzony do użytku w szkołach przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Publikacja ukazała się nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej. Zawiera informacje na karcie tytułowej: dwugłos jest pochodzenia ludowego.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.