Dwa rapsody: do słów Juliusza Słowackiego: na chór męski a cappel...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dwa rapsody: do słów Juliusza Słowackiego: na chór męski a cappella Młodziejowski, Jerzy (muzyka)
Słowacki, Juliusz (słowa)
Wojtanowicz, Kazimierz (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Młodziejowski Jerzy, Słowacki Juliusz Obsada instrumentalna: Na chór męski a cappella.

Seria:

Polska Literatura Chóralna, 253

Data wydania:

1966 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

grudzień 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 8

Infomacje

Partytura obejmująca 21 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Oddana do druku 4 października 1966 r. Prezentuje dwie pieśni – GrunwaldMoje za grobem zwycięstwo. W nagłówku pierwszego utworu znajduje się dedykacja: Pamięci Bolesława Wallek Walewskiego, a jego tekst pochodzi z dramatu Zawisza Czarny. W nagłówku drugiej kompozycji znajduje się dedykacja: Pamięci Ludomira Rogowskiego, a jej słowa zaczerpnięto z poematu Beniowski.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.