Pieśń marszowa robotnika polskiego: na głos z fortepianem, 4-głos...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń marszowa robotnika polskiego: na głos z fortepianem, 4-głosowy chór mieszany, 4-głosowy chór męski a cappella lub z fortepianem Modrakowska, Maria (słowa, muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Modrakowska Maria Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem, 4-głosowy chór mieszany, 4-głosowy chór męski a cappella lub z fortepianem.

Data wydania:

1950 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1950

Miejsce druku:

Kraków: Państwowe Krakowskie Zakłady Graficzne 18b

Znak wydawniczy:

P.W.M. 557

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 4158 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 34 na 24 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.