Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy

Zgłoszenie do artykułu: Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy Moniuszko, Stanisław Oznaczenie autora wg wydawcy: Moniuszko Stanisław

Data wydania:

1943 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo KOPR

Typ publikacji:

druk konspiracyjny

Infomacje

Druk konspiracyjny. Cimelia. Opis wg.: Chojnacki Władysław, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, wyd. 1.

Tytuł: Idzie żołnierz... [ochr. k. tyt. i okł.: Śpiewnik domowy]

Autor: [ochr. k. tyt. i okł.: Moniuszko Stanisław]

Miejsce wydania: lipiec 1943

Rok: [Warszawa] ; [ochr. k. tyt. i okł.: Wilno]

Akcesja: 1973-B-2004

Wydawca: Wydawnictwo K. O. P. R.-u. Druk. Wolność ; [ochr. k. tyt. i okł.: Księgarnia Józefa Zawadzkiego]