Bogarodzica: hymn z X wieku: op. 7

Zgłoszenie do artykułu: Bogarodzica: hymn z X wieku: op. 7

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bogarodzica: hymn z X wieku: op. 7 Münchheimer, Adam (układ, harm.) Oznaczenie autora wg wydawcy: Münchheimer Adam Uzupełnienie: słowa i melodia według najdawniejszych podań św. Wojciecha ; ofiarował w dowód prawdziwej przyjaźni Stanisławowi Moniuszce, harmonizował i ułożył do śpiewu lub grania Adam Münchheimer

Data wydania:

1860 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: A. Dzwonkowski i Spółka

Miejsce druku:

Warszawa: A. Dzwonkowski i Spółka (sztych nut)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15628 III musicalia

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.