Nowe pieśni i piosenki żołnierskie 1953–1955: na głos z fortepian...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nowe pieśni i piosenki żołnierskie 1953–1955: na głos z fortepianem (akordeonem) Negrusz, Krystyna (redakcja)
Dom Wojska Polskiego (instytucja sprawcza)
Darowski, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nergusz Krystyna ; Dom Wojska Polskiego Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1957 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1957

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S11

Infomacje

Zbiór obejmuje 37 tekstów, opracowań muzycznych oraz informacje na temat autora tekstu i muzyki utworu. Dołączono także spis treści z dokładnych wykazem oznaczeń odpowiedzialności. Wybór pieśni obejmuje nowe kompozycje żołnierskie powstałe w latach 1953–1956.

Dostęp