Nasze piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Nasze piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nasze piosenki Niedźwiecki, Jerzy (wybór, opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Niedźwiecki Jerzy Obsada instrumentalna: Na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi.

Data wydania:

1983

Miejsce wydania:

Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

ISBN:

83-203-1301-5

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

„Nasze piosenki” to śpiewnik przeznaczony dla młodzieży szkolnej oraz harcerskiej. W tej społeczności piosenka funkcjonuje z każdym dniem i nowym wydarzeniem. Jerzy Niedźwiecki zebrał oraz opracował muzycznie utwory znane zarówno z estrady muzycznej, anteny radiowej, jak i z życia codziennego. Dlatego w zbiorze znalazły się także pieśni żołnierskie i rdzennie harcerskie, które ze względu na szczególną wartość artystyczną oraz treściową, pomagają podtrzymywać tradycje i zasady.

Publikacja został podzielona na siedem działów tematycznych:

„W dziale pierwszym Był taki czas znajdują się piosenki wojskowe i partyzanckie z okresu II wojny światowej, a także współczesne, których treść mówi o tamtych czasach, o różnych drogach żołnierza polskiego do ojczyzny, o trudnej, lecz pięknej służbie dla niej. Tu, gdzie nasz dom zawiera piosenki o pięknie ojczystej ziemi, o miłości do niej. W trzecim dziale Jacy jesteśmy są piosenki zaangażowane, oddające to, co dzieje się wokół nas, np. piosenki towarzyszące pięknym akcjom ZHP jak „Frombork 1001” czy „Bieszczady 40”. Wreszcie – działy od czwartego do siódmego. Gdy świat zapachnie wakacjami, Piosenki z włóczęgi, Serce ogniskaChwila marzeń, zawierają piosenki towarzyszące Wam [młodzieży] w czasie najpiękniejszej pory roku – wakacji – a więc o letnich wędrówkach, poznawaniu ziemi ojczystej, a także – śpiewane przy ogniskach, w chwilach zadumy”.