Śpiewy historyczne

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewy historyczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewy historyczne Niemcewicz, Julian Ursyn (autor)
Cybulski, Adam Wojciech (wydał, przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Niemcewicz Julian Ursyn, Cybulski Adam Wojciech Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1850 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Przemyśl: Bracia Jeleniowie

Miejsce druku:

Lipsk: Drukarnia Paeza

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 34158 III Mag. Muz.

Biblioteka Jagiellońska 3951 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 71 stron o wymiarach 35 na 27 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.