Kinematografia w Polsce Ludowej 1945-1980

Zgłoszenie do artykułu: Kinematografia w Polsce Ludowej 1945-1980

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kinematografia w Polsce Ludowej 1945-1980 Nowak, Elżbieta (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowak Elżbieta Uzupełnienie: [oprac. zespół Elżbieta Nowak i in.].

Data wydania:

1980

Miejsce wydania:

Warszawa: Redakcja Wydawnictw Filmowych Zjednoczenia Rozpowszechniania Filmów

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Alfabetyczny spis polskich filmów fabularnych z informacjami o treści, obsadzie, autorach, dacie premiery, nagrodach i podstawowych danych technicznych. Źródło wiedzy o kompozytorach muzyki filmowej tego okresu.